พัฒนาระบบไมโครเวฟ เพื่อประยุกต์ ในการให้ความร้อน

บริษัท ประดู่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้พัฒนาระบบการอบแห้ง โดยใช้คลื่นไมโครเวฟ โดยพัฒนาทั้งระบบตัวเครื่อง ระบบส่งกำลังไมโครเวฟ และระบบควบคุมกำลังไมโครเวฟ ให้สามารถควบคุมกำลังให้เหมาะสมกับวัสดุที่ต้องการให้ความร้อน  รวมทั้งยังให้คำปรึกษา แก้ปัญหา การให้ความร้อนแก่ภาคอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรม ไม้ยางพารา สำหรับการอบแห้งสำหรับไม้ที่ผ่านการอัดน้ำยามาแล้ว หรือบางกรณี เป็นการให้ความร้อนเพื่อกำจัดมอดกินไม้  อุตสาหกรรมการอบแห้งอาหาร เช่น อบแห้งลูกเดือย อบแห้งสมุนไพร อบแห้งผลิตผลทางการเกษตร หลังการเก็บเกี่ยว พริกแดง  ข้าวเปลือก  รวมทั้งอุตสาหกรรมยางแปรรูปโดยการนำคลื่นไมโครเวฟ เพื่อการ Curing Polymer ..

 
 
 
 
 
 
ติดต่อ  โทร 099-3615361